Kosten en Voorwaarden…

De honorering van onze werkzaamheden wordt berekend als percentage van de aanneemsom of berekend op basis van uurtarieven. Het Honorarium is altijd exclusief bouw- of productiekosten en kosten van externe adviseurs. Voor een project gemaakte onkosten zoals reproductie- en reiskosten worden apart doorberekend. Op al onze opdrachten zijn de Standaardvoorwaarden 1997 Rechtsverhouding opdrachtgever-architect (SR97), van toepassing.